Της Πέρσας Μιχαλάτου | © TherapyWave.eu  

Κατά βάση όλες οι μυρμηγκιές είναι ίδιες, αλλά η εμφάνιση τους μπορεί να τροποποιείται ανάλογα με την εντόπιση και την ανάπτυξή τους στο σώμα. Εμφανίζονται στα άκρα, κυριότερα στα πέλματα, στις παλάμες, στα δάχτυλα και στο σώμα, στα γόνατα αλλά και στους αγκώνες και συγκαταλέγονται στα αυτοάνοσα εκτός απο τους ιογενείς τους παράγοντες. 

Είναι μία μολυσματική, αβλαβής υπερπλασία του δέρματος η των βλεννογόνων.

Οι μυρμηγκιές, είναι περίπου 30 τύποι ιών του θηλώματος και η μόλυνση εντοπίζεται μόνο στην επηπολη στιβάδα του δέρματος ενώ δεν προκαλεί την ανάπτυξη ριζών, σπόρων η κλαδών.

Τα μαύρα στίγματα, που μερικές φόρες τις συνοδεύουν, είναι τριχοειδή, μέσα στα οποία το αίμα έχει θρομβηθεί λόγο της γρήγορης δερματικής υπερπλασίας που προκαλεί ο ιός.

Οι κοινές μυρμηγκιές , είναι στερεές αφοριζομενες, στρογγυλές η ακανόνιστες υπερπλασίες με χρώμα σαρκώδες προς καστανό και διάμετρο περίπου 6mm  ενώ υπάρχουν στις επίπεδες, δακτυλιοειδής και στις νηματοειδής.

Η θεραπεία τους μπορεί να γίνει μέσα σε 3 ραντεβού, ανώδυνα στον ποδολόγο σας η αν δεν υπάρχει πρόσβαση σε ποδολόγο, η τελευταία λύση του πάσχοντα είναι η κρυοπληξία.

Πέρσα Μιχαλάτου
Ακαδημαϊκή Ποδολόγος
Τηλ. 210-5778583


©TherapyWave.eu

89986542_foot_ Plantar_Warts_