ΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΩΝ ΚΟΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΝΤΩΝ
(ΥΛΗ-ΑΝΤΙΥΛΗ-ΥΠΕΡΥΛΗ, ΣΥΜΠΑΝ-ΑΝΤΙΣΥΜΠΑΝ-ΥΠΕΡΣΥΜΠΑΝ)

Ένα μοναδικό στα χρονικά Αποκαλυπτικό βιωματικό σύγγραμμα. Ο Δάσκαλος Νικόλαος Μαργιωρής (1913-1993) δίδει απάντηση προσωπική, απόλυτα δική του, στο μέγα θέμα κάθε εποχής, το Οντολογικό-Κοσμογονικό και το Εσχατολογικό.

Η μυστικιστική ψυχή του, φανερώνει τις εμπειρίες της και προσπαθεί να δώσει την απάντηση, με μέσο και όργανο το Νου και την γραφίδα, για υπερδιανοητικά και υπερσυνειδητά συμβάντα. Έτσι ξεδιπλώνεται ένας αιώνιος δημιουργικός οραματικός κύκλος, που τον συντονίζει και τον δημιουργεί Ο ΛΟΓΟΣ, που στην ανθρώπινή μας γλώσσα, λέγεται ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ…

Στο εν λόγω έργο μας κυριαρχεί ένας βαθύς και ατέλειωτος οραματισμός, συνδυασμένος και ενισχυμένος με Πυρηνική Φυσική, Αστρονομία, Αστροσοφία, Θεολογία και Εσωτερική Φιλοσοφία, από τον πρόλογο ακόμα και φτάνει στον επίλογο πολύ γιγαντωμένος για να προσφέρει στον κατάπληκτο αναγνώστη σκηνές υπερβιβλικών και απίθανων εικόνων.

Η Γένεση και Θάνατος των κόσμων ξετυλίγεται μπροστά στη φυσική οθόνη που παρακολουθεί ο αναγνώστης και βλέπει ότι κανένα από τα όντα που γεννιούνται μέσα στους πολυποίκιλους κόσμους της Δημιουργίας δεν εξαιρείται και δε διαφεύγει από τους αιώνιους Νόμους, που καθορίζουν και εποπτεύουν την αρχή και το τέλος τους.

Ύλη, Αντιΰλη και Υπερύλη υπακούουν και ακολουθούν πιστά το εκτελούμενο Σχέδιο Εκείνου, που σκοπός του είναι η εξέλιξη των κόσμων και των όντων, της ίδιας της Ουσίας Του τα προϊόντα. Ένας αγώνας ατέλειωτος των διχασμένων δυνάμεών Του γεννά τη ζωή και τη μορφή στους άπειρους κόσμους Του και κατευθύνει το αιώνιο ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ. Η μεγαλειώδης αυτή και αιώνια σκηνή που μέσα της κινούνται τα Πρωτοσπέρματα της Πανδημιουργίας περιγράφεται, ερμηνεύεται και ζωγραφίζεται ανάγλυφα μέσα στις ανεπανάληπτες σελίδες του βιβλίου….

Η Γένεση και Θάνατος των Κόσμων και των Όντων, ύλη-αντιΰλη-υπερύλη, σύμπαν-αντισύμπαν-υπερσύμπαν είναι το κορυφαίο έργο του Νικολάου Μαργιωρή και δένει απίστευτα με τα έργα του “Μεταθανάτια Ζωή” και “Εσωτερική Φιλοσοφία” καθώς και με το νεότερο εκδοθέν από μέρους μας “Η Αποκάλυψη του Ιωάννη εξηγημένη από το Ν. Μαργιωρή, με προλογικές και επιλογικές αναλύσεις από το μαθητή του Ηλία Κατσιάμπα”.

Η Γένεση και Θάνατος των Κόσμων και των Όντων είναι το δέκατο κατά σειρά βιβλίο του Μαργιωρή (από τα 189 έργα που έχει συγγράψει και εκδώσει) το οποίο και έχει πραγματοποιήσει τρεις εκδόσεις.

Η πρώτη έκδοση έλαβε χώρα το 1979. Η δεύτερη έκδοση πραγματοποιήθηκε από τον ίδιο το 1990 και προστέθηκε στο βιβλίο σημαντική συμπληρωματική και επεξηγηματική ύλη και η ερμηνεία της ζωγραφιάς του εξωφύλλου της δεύτερης έκδοσης.

Στην τρίτη έκδοση, μετά θάνατον του Μαργιωρή, άλλαξε το εξώφυλλό της με αποτέλεσμα να μην υπάρχει αντιστοιχία της ερμηνείας που ο ίδιος παραθέτει εντός του βιβλίου και συγκεκριμένα των σελίδων 229-231 που αναφέρονται στη ζωγραφιά του εξωφύλλου της δεύτερης έκδοσης κι όχι στην ζωγραφιά της τρίτης έκδοσης που είναι νεότερη και διάφορη από αυτή της δεύτερης έκδοσης και στερείται δικής της ερμηνείας.

Για λόγους τάξης και ορθής αντιστοίχισης κάνουμε την παραπάνω απαραίτητη διευκρίνιση προς ενημέρωση κάθε νεότερου αναγνώστη και μελετητή του έργου του.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΩΝ ΚΟΣΜΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ – ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Πρόλογος 7, Εισαγωγή 19, Συστολή – Συσπείρωση και αφανισμός του προηγούμενου, Σύμπαντος 23, Η Αντιΰλη 39, Πυθαγόρας και Αϊνστάιν 45, Ύλη και Αντιΰλη 55, Η πτώση των προσυμπαντικών προγόνων στην Αντιΰλη 67, Μετά την μεταπήδηση στην Αντιΰλη 97, Το Τέλος των Καιρών 117

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Η Μεγάλη Απουσία του Θείου Όντος 125, Το Ξύπνημα του Θείου Όντος 131, Έναρξη της Γένεσης των Κόσμων 137, Η Έβδομη Ακτίνα και ο σχηματισμός των δεκατριών διαστάσεών της 141, Τα Αντισύμπαντα με την Αντιΰλη του και το Χάος 177, Το Χάος, καταφύγιο των δοκιμασμένων ψυχών 189, Τα Υπερσύμπαντα η Έδρα του Πατέρα 195, Επίλογος 219

ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ Β΄ ΕΚΔΟΣΗΣ
Η εικόνα του εμπροσθίου εξωφύλλου και ο αποσυμβολισμός της 229, Πρόλογος της δεύτερης έκδοσης 233, Εισαγωγή της δεύτερης έκδοσης 237, Πνευματικός Ενεργισμός 241, Τα Οράματα 253, Η Μεγάλη Ώρα 273, Η Μυστική Διαθήκη 291
Θάνατος Σώματος – Ανάσταση Πνεύματος 304, Επίλογος δεύτερης έκδοσης 313


©TherapyWave.eu

 

12079637_10208367010279618_3759840215447368467_n