Ο ναγκουαλισμός είναι στην ουσία το μονοπάτι της δράσης που ενεργοποιεί μια δομημένη σειρά τεχνικών για την επίτευξη μιας υπερβατικής Πραγματικότητας. Το Ναγκουαλ αναφέρεται σε τρείς υπο-προσδιορισμούς μέσα στα 12 βιβλία του Κάρλος Καστανέντα.

Ο πρώτος είναι το Ναγκουαλ ως η πηγή του Σύμπαντος. Εκεί το Ναγκουάλ περιγράφεται ως μια απρόσωπη και διαπροσωπική πηγή του κέντρου της Πνευματικότητας. Εν συντομία, παρεμβαίνει στην ανθρώπινη ύπαρξη, μα το Ναγκουάλ δεν διαθέτει συναισθηματικές αξίες οπως αυτές της σύγκρισης, αγάπης ή εμπάθειας. Με λίγα λόγια, το Ναγκουάλ δεν “ενδιαφέρεται” για κάποιον άνθρωπο ατομικά. Το δεύτερο Ναγκουάλ, είναι το πνευματικό “Βασίλειο” που βρίσκεται έξω από την γνωστή πραγματικότητα, ενώ το τρίτο αναφέρεται ως ο αρχηγός μιας ομάδος “Πολεμιστών”.

Το δεύτερο πρόκειται για μια βασική μα ασύλληπτη διάσταση πραγματικότητας η οποία μπορεί να αναγνωριστεί από τον “Άνθρωπο της Γνώσης”. Σύμφωνα με την Φιλοσοφία του Ναγκουαλισμού, αρκετά άτομα αποθηκεύουν ενέργεια με σκοπό να χρησιμοποιήσουν τέτοιες δυνάμεις. Ένα τέτοιο άτομο- που ονοματίζεται Nagual είναι ικανό να οδηγήσει συγκεκριμένες ομάδες ατόμων σε μονοπάτια και διαστάσεις ανώτερης συνειδητότητας. Οι γυναίκες παίζουν εξίσου σημαντικό ρόλο στον Ναγκουαλισμό. Η ονομασία για αυτές θα μπορούσε να είναι “Τα Θηλυκά της Γνώσης”.

Τι ακριβώς είναι ο Ναγκουαλισμός;

Για να κατανοήσουμε την έννοια του Ναγκουαλισμού μέσα από την βάση της δουλειάς του Κάρλος Καστανέντα, θα πρέπει να πούμε πως “είναι η μετατροπή της πραγματικότητας, σε κάτι αφηρημένο, στο πνεύμα, στο Ναγκουάλ”

Μέσω της Κοσμοθεωρίας του Δον Ζουάν, η πραγματικότητα παρουσιάζεται ως πολυ-διαστατική που συχνά οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται μονάχα μερικές πτυχές της. Έτσι, το γνωστό στους ανθρώπους Μέρος της Πραγματικότητας ονομάζεται Tonal. Το πνευματικό Ναγκουάλ είναι εκείνη η διάσταση της πραγματικότητας για την οποία δεν έχουμε εικόνα μα στην ουσία συντάσσει το μεγαλύτερο μέρος της πραγματικότητας. Εδώ το Ναγκουάλ σχετίζεται μερικώς με την Ψυχοαναλυτική έννοια του Ασυνείδητου. Λέγεται επίσης πως το Ναγκουάλ είναι το όλον, και πως συμπυκνώνεται μέσα στην μορφή του Tonal.

Το Ναγκουάλ και το Τονάλ ως δυαδικές πτυχές της πραγματικότητας μπορούμε να τα αντιληφθούμε μέσω της “Πρώτης Αντίληψης” μέσω της οποίας βιώνουμε το Τοναλ, ή μέσω της “Δεύτερης Αντίληψης” μέσω της οποίας βιώνουμε το Ναγκουάλ. Συχνά για τον Δον ζουάν το Τονάλ σχετίζεται με την Αρσενική πτυχή του Σύμπαντος και το Ναγκουάλ με την Θηλυκή. Επίσης, το Τοναλ σχετίζεται με την έννοια του Εγώ του συνειδητού Νού.

Έτσι, σύμφωνα και με τα παραπάνω όταν κάποιος είναι σε θέση να διαμορφώσει την “Δεύτερη Αντίληψη”, ονομάζεται “Προφήτης” ή “Ονειρευτής”

Ένας ηγέτης Ναγκουάλ είναι ο ευεργέτης μιας ομάδας της Ναγκουαλιστικής Φιλοσοφίας. Ο “Ηγέτης” είναι ο άμεσος σύνδεσμος ή το διάμεσο προς το “Ναγκουάλ” και οδηγεί έναν μαθητή στο να αποκτήσει αυτό που ονομάζεται “Υπέρτατη Ελευθερία”. Η “Δεύτερη Αντίληψη” ή “Συνείδηση Ναγκουάλ” είναι ο στόχος.

castaneda_by_rosenfeldtown-d5oaglj